Grey of the week v. 38

Ledtråd: Skepp på land.

Annonser

Veckobrev för årskurs 6 v. 38

Måndag:    

Tisdag:                                                                      Idrott

Onsdag:                                                                    Idrott

Torsdag:     PROV i Samhällskunskap (Individer och grupper)  Idrott

Fredag:

Information:

  • Vi påminner om att det är studiedag torsdag vecka 39.
  • Ni kan alltid nå oss via mail:

asa.fant@edu.gnosjo.se

dragana.savanovic@edu.gnosjo.se

henrik.svensson@edu.gnosjo.se

kristin.svensson@edu.gnosjo.se

lena.josefsson@edu.gnosjo.se

Telefon till klassrummet: 0370 331195

Information till föräldrar om digitalisering och nätmobbning

Hej!

Elevhälsan i Gnosjö kommun har gått ut till era barn och informerat om digitalisering, nätmobbing och lagstiftning omkring nätanvändning. Jag vill i samband med detta bifoga följande länk från Statens Medieråd som en information till er och ett samtalsunderlag med era barn. Finns på olika språk.

https://statensmedierad.se/publikationer/nohate/hatochkrankningarpainternetenvagledningforforaldrar.1523.html

Skulle det i samtal med era barn framkomma att hen känner sig utsatt på nätet ta gärna kontakt med lärarna eller med mig.

Detta material ingår i vårt värdegrunds- och förebyggande arbete för elevers hälsa, trygghet och välmående.

Med vänlig hälsning

Susanne Sköld

Skolkurator

Bäckaskolan F-6

Tel: 0370-33 12 35

susanne.skold@edu.gnosjo.se

Veckobrev för årskurs 6 v. 37

Måndag:    

Tisdag:        LÄXA i Geografi                         Idrott (OBS Orientering)

Onsdag:      GUL: Läxa Engelska                     Idrott

Torsdag:     BLÅ: Läxa Engelska                     Idrott

Fredag:

Information:

  • Läxan i Geografi är: Ord och begrepp som ingår i kapitlet ”Nordens naturresurser”.
  • Vi skickar nu hem inbjudan till utvecklingssamtal under några veckor framåt. Välkomna!
  • Ni kan alltid nå oss via mail:

asa.fant@edu.gnosjo.se

dragana.savanovic@edu.gnosjo.se

henrik.svensson@edu.gnosjo.se

kristin.svensson@edu.gnosjo.se

lena.josefsson@edu.gnosjo.se

Telefon till klassrummet: 0370 331195

Veckobrev för årskurs 6 v.36

Veckobrev för årskurs 6   v. 36

Måndag:    

Tisdag:                           Idrott

Onsdag:      Läxa i NO (om huden), Idrott

Torsdag:     Läxa i Samhällskunskap  Idrott

Fredag:

Information:

  • På torsdag kommer vår skolkurator, Susanne, till klassen och pratar om mobbning och nätmobbning i samband med att vi läser om detta i ämnet Samhällskunskap.
  • Ni kommer inom de närmaste veckorna få hem en inbjudan till höstens utvecklingssamtal.

asa.fant@edu.gnosjo.se

dragana.savanovic@edu.gnosjo.se

henrik.svensson@edu.gnosjo.se

kristin.svensson@edu.gnosjo.se

lena.josefsson@edu.gnosjo.se

  • Information om sjukanmälan:  Sjukanmälan – gör så här!

Sjukanmälan ska göras av vårdnadshavare i vårt webbverktyg Dexter.

Eleven ska alltså inte sjukanmäla sig själv. Anmälan ska om möjligt göras före kl 08.00 för varje sjukdag. Finns ingen sjukanmälan gjord registreras frånvaron som ”oanmäld” i Dexter och betraktas som ogiltig. När en elevs frånvaro registreras som ”oanmäld” kommer vårdnadshavaren automatiskt få ett SMS och/eller e-postmeddelande om att frånvaro registrerats. Vid frågor om konto/lösenord i Dexter kontakta Elisabeth Knutsson, 0370 331148.

Telefon till klassrummet: 0370-331195   / Arbetslag åk 6